Systemy okienno-drzwiowe pasywne


Poznaj nasze systemy okienno-drzwiowe pasywne w stolarce aluminiowej

  MK P -LINE (MB-104) MK PE -LINE (AS 110 - okna)
Głębokość ramy okna / drzwi 95 mm / 95 mm 110 mm 
Głębokość skrzydła okna / drzwi 104 mm / 95 mm 119 mm 

Grubość szklenia okna / drzwi

34,5 mm - 81 mm / 27 mm - 72 mm 47 mm - 74,5 mm 
Max. Wymiary skrzydła okna / drzwi L do 1,7 m; H do 2,9 m / L do 1,4 m; H do 3,0 m  L do 1,7 m; H do 3,5 m 
Izolacyjność termiczna*  okna / drzwi UW od 0,59 W/(m2/K) / UD od 0,66 W/(m2/K) UW od 0,42 W/(m2/K) 
* współczynnik przenikania ciepła dla okien referencyjnych

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić