MK Perfect Pressure

Okna z linii MK Perfect Pressure przeznaczone są dla tych, którzy mieszkają na terenach położonych na dużych wysokościach względem poziomu morza.

W związku z tym, że wartość ciśnienia atmosferycznego ulega zmniejszeniu wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza, konieczne jest zastosowanie w szybach odpowiedniego systemu wyrównującego ciśnienie.

W przeciwnym razie szkło może ulec odkształceniu lub pęknięciu. Takie rozwiązanie należy zastosować, gdy różnica wysokości między miejscem produkcji a montażu okna jest znaczna (wynosi więcej niż 1000 m).

W oknach MK Perfect Pressure firma MK OKNO stosuje (*) pakiety szybowe ze SWISSPACER AIR, czyli z metalową tuleją zintegrowaną ze specjalną membraną, która automatycznie wyrównuje ciśnienie w komorach międzyszybowych lub (**) szczelnie zamknięte pakiety szybowe, w których za pomocą altymetru uzyskiwane jest ciśnienie odpowiadające warunkom panującym w miejscu montażu (konieczna jest informacja o wysokości nad poziomem morza oraz średnia roczna temperatura w miejscu montażu).

Pobierz ulotkę SWISSPACER AIR

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić